Sladký klub

- DOBŘANSKÉ KAVÁRNY & ZMRZLINY -

Registrace do věrnostního systému:

Registrace do věrnostního systému je provedena automaticky při převzetí věrnostní karty na našich provozovnách.

Dárková karta „Dobřanská zmrzlina“

Udělejte Vašemu blízkému radost!  VĚNUJTE DÁRKOVOU KARTU „Dobřanská zmrzlina“!

Dárkovou kartu pořídíte na naší provozovně Vodárenská 1292, Dobřany.
Minimální dobití je 100 Kč a kartu je možné dobíjet opakovaně.

Sbírejte body a získávejte produkty zdarma!

S každým nákupem v našich provozovnách přibudou na vašem kontě body dle hodnoty přiřazené k zakoupenému zboží.

Bodový systém produktů se vztahuje pouze na naše produkty, tzn. zmrzlina, ledová tříšť, domácí limonády, nanuky, káva, nikoliv na spotřební materiál (termokelímky, tašky, apod.)

Váš aktuální stav konta můžete sledovat na vaší účtence.

Nasbírané body pak můžete vyměnit za svůj oblíbený produkt dle stavu vašeho bodového konta, neplatí pro spotřební materiál. Platbu z bodů je však nutné hlásit předem.

Podmínky věrnostního programu:

Úvodní ustanovení:

Věrnostní systém „Dobřanská zmrzlina“ je program provozovaný společností MATRIEL s.r.o., se sídlem Lipová 198, Dobřany 33441, IČO: 050 19 401, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 32635 (dále jen “provozovatel”), který je nabízen a určen stálým zákazníkům „Dobřanská zmrzlina“. Tento systém umožňuje zákazníkům získávat jedinečné výhody při opakovaných nákupech na všech provozovnách „Dobřanská zmrzlina“, a to zejména získáváním věrnostních bodů za jednotlivé nákupy. Tyto nasbírané body může poté člen při dalších nákupech směnit za produkty, které si vybere z nabídky naší provozovny. Výhody klubu jsou poskytovány výhradně jako výraz svobodné vůle provozovatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo tyto výhody v průběhu aktivní činnosti věrnostního klubu měnit.

Členství v klubu:

Členem věrnostního systému se může stát fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v ČR, která souhlasí se Všeobecnými pravidly klubu, pokud splní podmínky členství. Nárok na členství v klubu vzniká po zakoupení kteréhokoliv produktu a převzetím kartičky. Převzetím věrnostní karty zákazník potvrzuje svůj souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly klubu. Věrnostní karta je nepřenosná a použít tuto kartu je oprávněna pouze osoba, které byla věrnostní karta vystavena. Karta je vlastnictvím společnosti MATRIEL s.r.o. a není kreditní, ani platební kartou. Karta může být použita pouze v souladu s pravidly a všeobecnými podmínkami klubu. Každý držitel věrnostní karty by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat provozovatele o její ztrátě. Přihlášení do klubu je dobrovolné. Členství v klubu nelze nárokovat a rozhoduje o něm výhradně provozovatel.

Zánik členství v klubu:

Členství ve věrnostním klubu zaniká:

  • v případě, že člen klubu zažádá o ukončení členství
  • v případě, že člen klubu neuskuteční během 12 měsíců žádný nákup
  • v případě, že člen klubu zneužije výhod, vyplývajících z členství v klubu
  • okamžikem, kdy člen klubu zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje provozovatele
  • okamžikem, kdy člen klubu zneužije mechanismus věrnostního programu (především – připsání bodů na kartu, které nejsou kryty nákupem držitele karty)
  • okamžikem úmrtí člena klubu
  • okamžikem ukončení klubového programu rozhodnutím provozovatelů klubu bez udání důvodu
  • z jiných vážných důvodů

Zrušením členství v klubu se vydaná karta automaticky zablokuje. V případě zrušení členství v klubu bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní údaje člena klubu budou nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.

Mechanismus načítání bodů a užívání karty:

Členové klubu čerpají výhody prostřednictvím naturálních bonusů a to tak, že v případě nákupu produktů v síti provozovatele mu budou na kartu připsány body dle hodnoty přiřazené k jednotlivým produktům. Bodový systém produktů se vztahuje pouze na naše produkty, tzn. zmrzlina, ledová tříšť, domácí limonády, nanuky, káva, nikoliv na spotřební materiál (termokelímky, tašky, apod.)

Nasbírané body pak může vyměnit za svůj oblíbený produkt dle stavu bodového konta (1bod = 1Kč), neplatí však pro spotřební materiál (taška, termokelímek, apod.)           Platbu z bodů je nutné hlásit předem. Tento poměr může být provozovatelem kdykoli změněn.

Věrnostní karta bude aktivována ihned po převzetí. Body jsou zaznamenávány na účet člena klubu „Dobřanská zmrzlina“ při každém zaplaceném nákupu. Věrnostní kartu je nutné předložit personálu obsluhujícímu registrační pokladnu před objednávkou nákupu členem klubu “Dobřanská zmrzlina“. Člen klubu, který při placení nemá kartu u sebe, nebo zapomněl kartu předložit obsluze, nemůže získat body ani při dodatečném předložení účtenky. Aktuální bodový stav je možno kdykoliv zjistit na kterékoliv provozovně po předložení karty obsluhujícímu personálu. Provozovatel klubu „Dobřanská zmrzlina“ není odpovědný za opožděné předložení věrnostní karty obsluze pokladny. Použití věrnostní karty je možné neomezeně během dne.

BODY NA KARTĚ NENÍ MOŽNÉ SMĚNIT ZA HOTOVOST!

ODEPSÁNÍ BODŮ PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM OBSLUHY PŘI VÝZVĚ ZÁKAZNÍKA, ŽE MÁ BODY NA KARTĚ SMĚNIT ZA PRODUKTY Z NABÍDKY!

Reklamace:

PŘI REKLAMACI PRODUKTU PLACENÉHO VĚRNOSTNÍ KARTOU MŮŽE BÝT REKLAMACE PROVEDENA POUZE VÝMĚNOU OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ, NIKOLI ZPĚTNÝM PŘIPSÁNI BODŮ NA KARTU, ČI VRÁCENÍM HOTOVOSTI.

Pozn. ze zákona se reklamace vyřizují na základě Občanského zákoníku č. 89/2012/Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 sb. v platném znění.

Doprovodné služby provozovatele:

Posláním provozovatelů je zabezpečovat formou emailového kontaktu zmrzlinadobrany@seznam.cz se členy věrnostního systému následující služby: Řešení provozních problémů držitelů karet (ztráta, nebo odcizení karty, poškození karty), přijímání podnětů, stížností a připomínek členů věrnostního systému. Ztrátu či odcizení karty je držitel karty povinen neprodleně oznámit provozovateli písemnou, či elektronickou formou. Provozovatel neručí v případě ztráty karty a jejího následného zneužití třetí osobou za ztrátu bodů na kartě nasbíraných. Novou kartu obdrží žadatel v průběhu 14 dnů od oznámení ztráty či odcizení.

Případy odebrání bodů z věrnostní karty:
Body budou zákazníkovi odebrány v případě, že:

  1. je získá v rozporu s dobrými mravy
  2. body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému

Případy nenačtení bodů na věrnostní kartu:
Body jsou vázány na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena – tehdy nebudou načteny.

Ochrana osobních údajů:

Zákazník neposkytuje provozovateli žádné osobní údaje, které by mohly být zneužity. Věrnostní karta neobsahuje kromě čísla žádné údaje. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 10.5.2018

© 2023 Matriel, s. r. o. – Vytvořila Renáta Vítová z ReVitta STUDIO